Vår verksamhet

Angela Westander

Angela Westander

  • Leg psykoterapeut
  • S:t Lukasdiplomerad terapeut
  • Certifiering i Visualiserande psykoterapi / Symboldrama
  • Handledarutbildad
  • Socionom

Angela Westander arbetar med psykoterapi och handledning. Angela integrerar anknytningsteori och psykodynamisk teori med kunskap från KBT, mindfulness och visualiserande teknik.

Läs mer »

Ragnar Åstrand

Ragnar Åstrand

  • Leg läkare
  • Specialist i geriatrik / kognitiv medicin

Ragnar Åstrand föreläser om kognitiv medicin, om Neurokognitiv Symtomenkät, ett diagnosinstrument för avancerad demensutredning och om 5×3, ett nytt test för screening av minnesfunktioner.

Läs mer »