Vår verksamhet

Angela Westander

Angela Westander

  • Leg psykoterapeut
  • S:t Lukasdiplomerad terapeut
  • Certifiering i Visualiserande psykoterapi / Symboldrama
  • Handledarutbildad
  • Socionom

Jag  arbetar med integrativ psykoterapi och handledning. Min psykoterapeutiska inriktning är existentiella frågor, visualiseringar och rescripting. Under rubrikerna Integrativ psykoterapi och Visualiserande psykoterapi kan du läsa mer om detta.

Jag har tidigare arbetat inom psykiatrisk vård, missbruksvård, kriminalvård och med fobibehandling för tandvårdsrädda.

Jag är legitimerad psykoterapeut och har vidareutbildningar inom handledning, visualiserande psykoterapi/symboldrama, klinisk hypnos och mindfulness.

Läs mer »

Ragnar Åstrand

Ragnar Åstrand

  • Leg läkare
  • Specialist i geriatrik / kognitiv medicin

Jag föreläser om kognitiv medicin, om Neurokognitiv Symtomenkät, ett instrument för symtomanalys vid utredning av kognitiv sjukdom och om 5×3, ett test för screening av minnesfunktioner vid varaktig kognitiv nedsättning.

Läs mer »