Integrativ psykoterapi

Kropp och själ i ömsesidig, ständigt pågående växelverkan formar våra upplevelser och vår identitet. Våra upplevelser är i hög grad kroppsliga och det visar sig i vårt språk. Vi har uttryck som komma från hjärtat, fjärilar i magen, klump i bröstet, råg i ryggen, hålla huvudet högt, kniv i ryggen, hårresande, varböld, hjärnsläpp, över huvudet på, fingertoppskänsla och många, många andra.

Våra känslor, tankar och handlingar påverkar varandra och för vårt välbefinnande är det gynnsamt med inre samstämmighet. Vi påverkas också både av andra människor och av hur vi förhåller oss till dem. I våra relationer behöver vi både samstämmighet och utmaning.

Integrativ psykoterapi har att göra med att integrera, foga samman. Såväl integrering av olika delar i personligheten som integrering av olika terapeutiska metoder i behandlingsarbetet.

Psykoterapi är behandling genom samtal. Utgångspunkt är de  svårigheter du söker hjälp för. Psykoterapi är till hjälp vid ångest, depression, fobier och olika stress- och krisreaktioner. Oftast söker man psykoterapi när vardagen är mycket svår att bemästra. Gemensamt för de flesta människor i sådana skeden av livet är att det är svårt att tänka klart. Man gör ofta inte så som man skulle behöva göra, varken mot sig själv eller mot andra. Många söker också psykoterapi för att förstå sin del i och på så sätt finna lösningar på relationsproblem.

I psykoterapi hos mig är utgångspunkten den livssituation man söker hjälp att komma till rätta med. Jag integrerar teori och metod från anknytningsteori, psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi och existentiell terapi. Samtalen ger hjälp att öppna vägar för konstruktiva sätt att hantera tillvaron. Behöver man på ett djupare plan förstå och befria sig från det som ligger i vägen för att leva väl, arbetar vi med det. Utöver samtal är visualiseringsteknik mycket ofta till stor hjälp då. Under rubriken Visualiserande psykoterapi kan du läsa mera. Genom samtal och visualiseringar får man hjälp att utveckla det man vill utveckla och acceptera och försonas med de begränsningar som tillvaron innebär.