Angela Westander

Angela WestanderJag arbetar med psykoterapi, handledning och fobibehandling för tandvårdsrädda. Jag har tidigare arbetat som psykoterapeut och handledare inom psykiatrisk vård, med behandling av missbrukare och i kriminalvården. Jag har vidareutbildningar inom handledning, visualiserande psykoterapi / symboldrama, klinisk hypnos, mindfulness och familjeterapi.