Välbefinnande

Andra sätt att öka sitt välbefinnande

Som nyckel till förändring är även andra sätt verksamma. Flera studier visar på samband mellan fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande. Det har visat sig att fysisk aktivitet ät till hjälp både för att bibehålla och återerövra psykisk hälsa.

Många har också hjälp av yoga och av olika meditations- och fokuseringstekniker inom mindfulnesstraditionen. Ibland kombinerat med psykoterapi.

I Sverige använder man det engelska ordet mindfulness för den buddhistiska meditationsformen vipassana. Jag lär ibland ut grunderna för denna meditation i samband med psykoterapi.

I vipassanatraditionen ingår även medvetet och närvarande förhållningssätt i vardagen. Inom vipassana strävar man efter att inta en ickedömande hållning till sig själv och till andra. Detta kräver träning och är vilsamt när man kommit en bit på väg. Denna process pågår ständigt. Det svenska ordet för denna meditationsform är uppmärksamhetsmeditation.

Vipassanameditationen har samma rötter som zenmeditationen. De liknar varandra samtidigt som de på vissa punkter skiljer sig åt.