Ragnar Åstrand

Ragnar Åstrand Min del i Integrativ Dialog Karlstad AB  är expertuppdrag inom kognitiv medicin, föreläsningar samt metodutveckling för anamnes och kognitiv undersökning vid demensutredning.