Ragnar Åstrand

Ragnar Åstrand Min del i Integrativ Dialog Karlstad AB  är expertuppdrag inom kognitiv medicin, föreläsningar samt metodutveckling för anamnes och klinisk undersökning vid kognitionsstörande sjukdom.

Se vidare under Ragnar Åstrand/Kognitiv medicin i rubrikfältet.